Heltre fiskeben med ramme

Tradisjonelt, autentisk og tidløst

På dette prosjektet ble vi kalt inn for å slipe og rehabilitere et gammelt fiskebens gulv. Beklageligvis var gulvet slipt for mange ganger tidligere at dette ikke var mulig. Kunden valgt da å legge nytt, likt fiskebens gulv. I gangen var det gamle eike gulvet mulig å slipe. Da kunden bodde der,  ble vi enige om å dele det opp i etapper. Først omgang, legge heltre fiskeben med ramme, samt slipe og overflatebehandle i stuen. For så å slipe og overflatebehandle gangen på et senere tidspunkt. Etter det eksisterende gamle fiskebens gulvet var revet, ble det raskt fattet en beslutning om å platlegge, da det eksisterende under gulvet var for forurenset. Når vi legger slike heltre fiskebens gulv er det viktig at vi har et egnet undergulv som sikrer oss vedheft ved helliming. Etter at gulvet var platlagt, var det bare å begynne leggingen.

Prosessen.

Når man skal legge heltre fiskeben med ramme er det viktig med godt forarbeid og planlegging. Vi sentrere oss opp i midten av rommet for så å legge oss ut til bordrammen som er merket opp. Deretter kappes borden til og rammen legges. Kunden hadde valgt en veldig spesiell farge på dette gulvet. En moden brun/gråaktig farge. Denne fargen krevde en litt annerledes innfarging en normalt. Her ble det brukt et «aging» middel som setter grunntonen i eika kjemisk. Deretter påføres en olje med pigmenter. Hele overflatebehandlingen er fra RubioMonocoat

Resultatet ble så bra i stuene, at kunden fort bestemte seg for å ha det samme gulvet i gangen. Da var det bare å gjøre det samme som i stuen.

 

Vi er klare for startlinje.

Det naturlig midtpunktet blir igjennom dobbel dører imellom stuene.

Deretter faller alle bitene på plass.

Rammen er på plass

Og vi kan rydde opp og gjøre plass til gulvsliper

Gulvsliper er rigget opp og klar for arbeid.

Etter sliping hel sparkles gulvet. Her brukes Pafukipulver fra Berger Seidele

 

Gulvet er ferdig slipt og klar for «aging» middel

«Aging» middel

For en farge!

 

Som nevnt over skulle gangen som hadde heltre stav parkett slipes og overflatebehandles. Men siden kunden ble så begeistret over resultatet ble det nytt gulv også her.

Liitt planlegging og tilpassing for overgangen fra gang /stue

Så var det bare å platlegge her også

 

Startlinje etablere, og vi brer oss utover. I gangen ble det valg å ikke ha ramme, da denne kan spise opp for mye av gulvflaten på et slikt smalt og lite rom.

Det er trangt

Straks ferdig.

Kun siste detaljen på rammen inn til stuen

Visp så var vi ferdige, og gulvsliper kan komme

 

Og slipe seg inntil slik krever en gulv sliper med høyt ferdighets nivå.

Oljen sparkles ut,

For så å poleres med poleringsmaskin.

Vi er ferdige.

For et smykke av et gulv.