Håndtverkstjenester

Priser kan variere avhengig av romfordeling og størrelse. Minstepris på alt under 30 m2 med visse unntak. Priser kan justeres fritt etter befaring og kan avvike etter forhold. Dette kan gå begge veier, og denne prisingen er kun for å gi en indikasjon.

Faste utgifter som prises etter omfanget på prosjektet er følgende:

  • Rigg drift og avfallshåndtering fra kr 4500 – 6500 avhengig av etasje og beliggenhet.
  • Parkeringsgebyr kr 313,- per dag i alle 2300 soner tilkommer om ikke det er andre parkeringsmuligheter. Ekstra kost for bæring av materialer og verktøy kan også tilkomme ved mangel på parkeringsmuligheter.
  • Reelle kjøretillegg (kr 550 per time) og bompasseringer tilkommer utenfor ring 3.
  • Materialhåndtering ekstremt vanskelig frakt dvs ekstremt lange bord 3-5 meter 2 etg uten heis etc
  • Ks dokumentasjon (kvalitetssikring) kr 550 per prosjekt (relativ luftfuktighetsmålinger, restfukt undergulv, temp  m.m)

GULVSLIPING OG OVERFLATEBEHANDLING

Priser kan variere avhengig av hvor mye som skal slipes, og hvilken type virke.

LEGGING OG MONTERING

Priser kan variere avhengig av romfordeling og størrelse. Minstepris på under 30 m2.

Ønsker du nytt gulv? Bestill gratis befaring her