SLIPING OG OVERFLATEBEHANDLING MED LAKK, HARDVOKS ELLER SÅPEBEHANDLING:

Priser kan variere avhengig av hvor mye som skal slipes, og hvilken type vikre vi skal slipe.

  • Mønstergulv/Fiskeben/Plinth/Kvarn /firkantmønster parkett naturel: kr 650 per m 2
  • Sliping og overflatebehandling stavparkett naturel Lakk / hardvoksolje: kr 550 per m2
  • Pigmentering lyse hvite /gråtoner: + kr 100
  • Pigmentere mørke brune/sorte toner: + kr 200
  • Vannpoppe for 30% mer intense innfarging: + kr 50 per m2
  • Sliping av terksler: kr 450 per stk
  • Rigg drift og avfallshåndtering fra kr 4500 – 6500 avhengig av etasje og beliggenhet.
  • Reelle parkeringsgebyr kan tilkomme avhengig av parkeringsmuligheter. Ekstra kost for bæring av materialer og verktøy kan også tilkomme ved mangel på parkeringsmuligheter.
  • Reelle kjøretillegg (kr 550 per time) og bompasseringer tilkommer utenfor ring 3.


Trappesliping må befares før det prises.

Alle priser er ink mva og forbeholder at arealet er ryddet, klargjort samt at arbeidet kan skje progressivt. Om avvik tilkommer av stort nok omfang vil ekstra timer bli fakturer a kr 850 per time

Priser vil også variere avhengig av romfordeling og størrelse. Minstepris på alt under 30 m2 med visse unntak. Priser kan justeres fritt etter befaring og kan avvike etter forhold. Dette kan gå begge veier, og denne prisingen er kun for å gi en indikasjon. Listverk skal helst fjernes. Om listverk blir værende må det påregnes noe flekksparkling og maling etter fulført sliping og overflatebehandling. Pass på å ikke teipe ned til nylakkerte/hardvoksoljede gulv. Ikke vask eller vannsøl før det har gått minst 5 dager om ikke annen beskjed er gitt.

Ønsker du nytt gulv? Bestill gratis befaring her