Legging og montering

Priser kan variere avhengig av romfordeling og størrelse. Minstepris på alt under 30 m2 med visse unntak. Priser kan justeres fritt etter befaring og kan avvike etter forhold. Dette kan gå begge veier, og denne prisingen er kun for å gi en indikasjon.

Faste utgifter som prises etter omfanget på prosjektet er følgende:

 • Rigg drift og avfallshåndtering fra kr 4500 – 6500 avhengig av etasje og beliggenhet.
 • Reelle parkeringsgebyr kan tilkomme avhengig av parkeringsmuligheter. Ekstra kost for bæring av materialer og verktøy kan også tilkomme ved mangel på parkeringsmuligheter.
 • Reelle kjøretillegg (kr 550 per time) og bompasseringer tilkommer utenfor ring 3.
 • Materialhåndtering utover enkel frakt, dvs 2 etg og oppover uten heis/svært liten heis, mangefull dårlig parkeringsmuligheter.
 • Materialhåndtering ekstremt vanskelig frakt dvs ekstremt lange bord 3-5 meter 2 etg uten heis etc
 • Ks dokumentasjon (kvalitetssikring) kr 550 per prosjekt (relativ luftfuktighetsmålinger, restfukt undergulv, temp  m.m)

Installasjon av flytende gulv

 • Legging Mønstergulv parkett: kr 650 per m2
 • Legging Fiskeben/Plinth/Kvarn/firkantmønster parkett: kr 700 per m2
 • Legging Fiskeben firkantmønster parkett med større dimensjoner fra 150mm bredde: kr 550 per m2
 • Legging stavparkett opp til 225mm bredde: kr 400 per m2
 • Legging stavparkett med bredde 225-300mm, lengde 1800-2400mm: kr 500 per m2
 • Legging stavparkett med bredde 225-300mm, lengde 3000-5000mm: kr 650 per m2
 • Legging av rammebord vertikal enkel/dobbel bord, med notfresing flytende prefabrikert: kr 1200 per lm
 • Legging av rammebord vertikal enkel/dobbel bord, med notfresing flytende ubehandliet: kr 800 per lm

Gulv Installasjon hellimt

Legging av hellimt gulv og parkett
 • Legging av Mønstergulv heltre: kr 650 per m2
 • Legging av Fiskeben/Plinth/Kvarn /firkantmønster heltre: kr 800 per m2
 • Legging av Fiskeben/Plinth/Kvarn /firkantmønster parkett: kr 800 per m2
 • Legging Fiskeben firkantmønster parkett med større dimensjoner fra 150mm bredde:  kr 650 per m2
 • Legging fiskeben/firkantmønster på nett: kr 550 per m2
 • Legging indsutriparkett: kr 400 per m2
 • Legging endevedsparkett: kr 600 per m2
 • Legging stavparkett opp til 225mm bred: kr 550 per m2
 • Legging stavparkett med bredde 225-450mm, lengde 1800-2400mm: kr 650 per m2
 • Legging stavparkett med bredde 225-450 mm, lengde 3000-5000mm: kr 800 per m2
 • Legging av rammebord vertikal enkel/dobbel bord ubehandlet: kr 500 per lm
 • Legging av rammebord vertikal enkel/dobbel bord, med notfresing hellimt prefabrikert: kr 1200 per lm

 

Trappe installasjon må befares før det prises.

Ønsker du nytt gulv? Bestill gratis befaring her