1-Stav parkett. En kort introduksjon til valg av bredder, og hva vi anbefaler.

1-Stav parkett er en betegnelse på at gulvet kommer i individuelle staver. 1-Stavparkett kan være heltre eller en lamellkonstruskjon. Her kan bredden variere fra 70-300mm bredde med variere lengder fra 800-5000mm. Brede 1 stavparkett gir et fabelaktig og elegant utrykk. Brede lange bord strekker seg utover gulvflaten og gir en rolig og lun følelse. Gir en mer ekslusiv følelse kontra 3 og 2 stavsparkett. Ved valg av brede enstavsgulv må man også ta hensyn til de arkitektoniske forholdene og få disse til å harmonere. Bredden på bordene og romstørrelse må tas hensyn til samt takhøyde og bygg år. Om man ikke tar hensyn til dette kan et gulv føles malplassert ut og ødlegge helhets inntrykket. Bigger is not always better altså. Stavparkett kommer enten ubehandlet eller prefabrikerte, som det heter i lamell eller heltre. Ubehandlet må slipes og overflatebehandles etter innstalalsjon, og kan leveres i en såkalt skarpkant. Prefabrikert kommer enten lakkert, oljet, hardvoksoljet eller såpebehandlet. For at man skal få det gulvet i den bredden man vil, gjelder det å følge et par parametere som vil hjelpe deg i å få et gulv som vedvarer og gir deg det utrykket du er på utkikk etter. De inneklimatiske forholdene spiller alltid en viktig rolle, og for at tregulvet skal trives best bør en påse at den relative luftfuktigheten ligger ved 18-20 grader på 35-60% rf. Parketten vi leverer er tørket ned til nordiske forhold, 7-8% +-1 og kan tåle korte perider ned til 30% rf, men kommer man under dette risikerer man permanent skade.

Vi vil i dette innlegget forsøke skisserer opp de anbefalingene i henhold til bredde vi gir.

De fleste som produserer prefabrikerte 1 stavsgulv har en fas gående langs langsiden og noen også i kortsiden av bordene.  Foruten og markere bordets bredde visuelt, hjelper også denne fasen til å få en jevn skyggebrytning imellom bordene. Da det er tillatt fra fleste parkettprodusenter et avvik i høyden på 0.2mm imellom bordene kan dette gi et prekært utslag ved forkjært slepelys. Da vil en skygge bli skapt der hvor denne lille ubetydelige høydeforskjellen er og visuelt kan dette ikke se bra ut. Med en fas er det som sagt en lik skyggebrytning imellom bordene slik at dette eventuelle avvike i høydeforskjell ikke gir utslag. En viktigere grunn er at det frigjør også leggeretning kontra lysinfall. En god og gammel regel for gulvlegging har alltid hvert å legge gulvet mot slepelysets innfallsvinkel. Med fas kan man nå legge imot lysets infalsvinkel uten at dette gir utslag visuelt.

Men den viktigste grunnen til at de fleste brede 1 stavs gulv har fas er grunnet treverkets bevegelse. Treverk er hygroskopisk, d.v.s at det krymper og sveller avhengig av de inneklimatiske forholdene. Blir det for tørt vil treverket koppe seg, og blir det for fuktig vil det kuve seg. Hvor mye den vil gå er avhengig av bredden og konstruksjonen av bordet. Men en ting er sikkert, et tregulv vil bevege seg. Med fas vil man ikke kunne se det visuelt, grunnet jevn skyggebrytning.

Og det er grunnet disse forholdene vi kommer til kjernen i innlegget. Det er viktig å ta hensyn til de inneklimatiske forholdene, heltre kontra lamellkonstruskjon, alt ettersom ønskelig utrykk og bredde

Veld valg av bredde bør man først ta utgangspunkt i konstruksjonen av parketten. Heltre vil ha meter bevegelse i seg og dermed vil det bli mer sprekkdannelse mellom bord og også mer kuving. Vi anbefaler ikke å gå bredere en 150mm når det gjelder heltregulv i eik eller furu om man ikke vil ha et levende gulv med sprekk dannelse mellom bordene. Under ser du et heltregulv i oregon pine  med klassisk sprekkdannelse mellom bordene. Disse vil bli større og minder avhengig av hvor tørt eller fuktig de inneklimatiske forholdene er.

Med bredder over 150mm opptil 225mm ser vi at en tre sjikts eller multilayer lamell konstruskjon er en god konstruksjon for disse breddene, dette er da selvfølgelig mest vanlig løsning. Ønsker man bredder 225mm til 400mm eller mer er dette fult mulig men da må vi over på en annen konstruksjon, som vi kommer inn på senere i innlegget

Ved denne type løsning vil det være  1/3 dels av bevegelsen kontra et heltregulv og sprekkdannelse og kuving/kopping vil være minimal i disse bredder. Gulvet vil fremstå som tett og flatt selv i tørre inneklimatiske perioder.

Her ser du Esco sin 15/4x190x1800-2400 smoked white.

Disse bredder er perfekt i henhold til stabilitet vedrørende kuving og krymping på tørre sesonger. Da det er regelverk og standarer vedrørende % kuving i henhold til bredde, ser vi at selvom gulvet ikke kuver seg mer en forventet vil dette gi utslag visuelt og praktisk. Det er disse kravene satt av NS som gjør at et gulv kan oppleves som reklamasjonsverdig utover de 150-225mm bredde. Holder man seg innenfor 150-225mm bredde vil utslaget på kuving være minimal og er derfor grunnen til at vi anbefaler disse bredder i denne type lamellkonstruksjoner.

Ønsker man bredere gulv enn 225mm, så fortvil ikke. Da må man bare forandre litt på lamellkonstruksjonen. Her vil bredder som 245-260-280 og 300mm og opptil 400mm være tilgjengelig.

Våres østeriske produsent Mafi og italienske produsent Fiemme 3000 har tatt lamell-konstruksjonen et skritt videre. Ved å konstruere en 3 lags lamellparkett med tppsjiktogså på undersiden gjør man underverker.

Ved en slik konstruksjon vil man så å si ha eliminert kopping og kuving da edelvirke på topp og bunn motvirker hverandre, da de er limt sammen med reversert ådring. Dette er forsåvidt ikke noe annet en et gammelt møbelsnekker knep for å forsikre seg at skapdører o.l ikke vrir seg for mye. I tillegg til å ha denne unike konstruksjonen har både Mafi og fiemme 3000 unike overflatebehandlinger som er godt for de inneklimatsike forholdene. Dette er noe jeg ikke skal gå i dybden på nå, men gå mer inn på i et senere anlegg hvor vi skal ta for oss overflatebehandling. Her ser du Mafi i 280mm brede bord av Lærk. Lutet, hvitoljet og såpebehandlet.

Så for å oppsummere. For å få et gulv som ligger fint og vedvarer må man velge en konstruksjon i henhold til bredde. Våres anbefalinger er heltre opp til 150mm bredde, om man ikke vil ha sprekkdannelser og mye kuling og kopping. 150-225mm bredde lamellkonstruksjon i 3 lags eller multilayer. 225-300mm bredder anbefaler vi lamellkonstruskjon med edelvirke på bunn og topp som motvirker hverandre i henhold til kuv. Man må passe på de inneklimatiske forholdene slik at treverket har det bra uavhengig av valg man gjør. Følger man disse rådene kan man være litt mer sikker på at man har gjort et valg som vil gi deg et gulv som vedvarer.

Fotnote: Ved et ideelt inneklima på konstant luftfuktighet og temperatur så kan man i prinsippet benytte seg av alle type bredder i alle type løsninger(heltre, lamell etc). Da vil det i utgangspunktet ikke bevege seg i det hele tatt. Dessverre er et slikt inneklima så å si uoppnålig i Norge. Det er en av hovedgrunnene til at lamell konstruksjonen ble introdusert.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar